top of page

Meža apsaimniekošana

apsaimniekosana.png
Meža apsaimniekošana ir nepieciešama, lai
  1. nodrošinātu koksnes resursu maksimāli vienmērīgu un ilgtspējīgu izmantošanu;

  2. saglabātu meža ekoloģisko vērtību;

  3. veicinātu meža atjaunošanu, meža kvalitāti un ilgtspēju;

  4. ievērotu vispārējās dabas aizsardzības prasības;

  5. nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

  6. saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas;

  7. pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas;

  8. veicinātu meža noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Kā "Vidusdaugavas meži" Jums palīdzēs?

Miers par Jūsu mežu - tas ir iespējams ar "Vidusdaugavas meži". Uzticot Jūsu meža apsaimniekošanu "Vidusdaugavas meži", Jūs iegūsiet stabilu un uzticamu partneri, kas parūpēsies par Jūsu mežu. Mūsu zinošā komanda parūpēsies par:

1. meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, saskaņā ar visām likumdošanā noteiktajām prasībām un standartiem;

2. ilgtermiņa meža apsaimniekošanu, saskaņā ar izstrādāto plānu;

3. konsultācijas par Jūsu meža labāko risinājumu maksimāli efektīvai un ilgstpējīgai apsaimniekošanai - koksnes resursu vienmērīgu plānošanu un izmantošanu, meža atjaunošanu un dabas aizsardzības prasību ievērošanu, meža novērtējumu.

Istrādāsim tieši Jums vislabāko un efektīvāko meža apsaimniekošanas modeli, saskaņā ar Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Sazinieties ar mums, lai saņemtu bezmaksas konsultāciju!

bottom of page