top of page

Cirsmu iegāde un pārdošana

apsaimniekosana (2).png

Koku ciršanu mežā regulē MK noteikumi Nr.935.​

Tajos ietverti nosacījumi kailcirtes cirsmu izvietošanai, koku ciršanas kārtība izlases cirtē, neproduktīvas mežaudzes atzīšanas un ciršanas kārtība, sauso, vēja gāzto, slimību inficēto, kaitēkļu invadēto vai citādi bojāto koku ciršanas kārtība, koku ciršanas kārtība ainavu cirtē, koku ciršanas kārtība atmežošanas cirtē.

Kā "Vidusdaugavas meži" Jums palīdzēs?
Cirsmu sagatavošana

"Vidusdaugavas Meži" piedāvā veikt visu cirsmu sagatvošanas ciklu, sākot ar cirsmu stigošanu un dastošanu, skiču sagatavošanu, meža taksāciju un īpašuma robežu sakārtošanu. 

Cirsmu pirkšana un pārdošana

Strādājam ar juridiskām un fiziskām personām, piedāvājot visizdevīgāko laiku un nosacījumus mežu cirsmas pārdošanai. 

Tāpat, ja Jūs interesē iepirkt cirsmu, sagatavosim piedāvājumu pirkšanai. Saskaņā ar LR likumdošanu, ciršanu iespējams veikt pēc tam, kad Valsts meža dienests ir izsniedzis ciršanas apliecinājumu. Mēs palīdzēsim sakārtot likumisko un līgumisko pusi, lai veiktu darījumu. 

Pēc meža ciršanas, piedāvājam mūsu apsaimniekošanas pakalpojumus, lai rūpētos par meža ilgmūžību, atjaunošanos un kopējo ekoloģiju.

bottom of page