top of page

Stigošana un dastošana

apsaimniekosana (2).png

Lai sagatavotu Jūsu mežu ciršanai, ir nepieciešama stigošana

un dastošana. "Vidusdaugavas Meži" palīdzēs Jums, sākot ar konsultāciju un plāna sagatavošanu,

beidzot ar darbu izpildi un visu nepieciešamo dokumentāciju. 

Kas ir stigošana?

Stigošanas mērķis ir skaidri redzamu robežu iezīmēšana. Robežu iezīmē ar lenti, krāsu vai vizūru.

Stigošanu veic neatkarīgs eksperts, pēc kā tiek zīmēta skice. LR likumdošanā ir noteikts, ka stigošana ir nepieciešama, ja mežu cērt galvenajā cirtē. Lai veiktu cirsmu stigošanu, ir jāiesniedz meža nogabalu plāns, kā arī ir jābūt veiktai meža inventerizācijai.

Kas ir dastošana?

Dastošanas mērķis ir precīza koksnes apjoma cirsmā noteikšana, tāpēc tiek uzmērīti visi koki. Datošanu veic neatkarīgs speciālists, uzmērot visu koku caurmēru 1.3m augstumā no koka sakņu kakla. Lai pēc dastošanas datiem varētu noteikt krāju, nepieciešams noteikt katrai koku sugai vidējo augstumu. Izmantojot šos mērījumus, pēc koku tilpuma tabulām var notiekt audzes krāju m3.

Kā "Vidusdaugavas meži" Jums palīdzēs?

Piedāvājam pilna cikla stigošanas, dastošanas pakalpojumus, sākot ar konsultāciju un dokumentācijas sagatavošanu un beidzot ar mūsu ekspertu stigošanas, dastošanas veikšanu, skiču un plāna iesniegšanu un saskaņošanu. Uzticot savu mežu "Vidusdaugavas Meži", Jūs sagaida profesionāla, lietišķa attieksme, kas rezultējas kvalitatīvā un augstvērīgā darba izpildē.

bottom of page