top of page

Meža vērtēšana

Hei, draugs! Šovasar Ādažu čipsi ir sarū
"Vidusdaugavas Meži" -
ar rūpēm par Jūsu mežu!
Kas ir meža vērtība un kā to nosaka?
  1. Zemesgrāmatā ir noteikta Jūsu meža un meža zemes kadastrālā vērtība. To nosaka Valsts zemes dienests pēc meža inventarizācijas datiem, ievērojot meža augšanas apstākļu tipu un zemes ierobežojumus lietošanā. Nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, pamatojoties uz kadastrālo vērtību.

  2. Zemes tirgus vērtība ir sarežģītāk izmērāma un atkarīga no dažādiem faktoriem. Tirgus vērtība ir pamats zemes pārdošanas cenai, ko nosaka tā brīža tirgus apstākļi un paša īpašuma specifika. Meža vērtības noteikšanā ir būtisks meža vecums - vecākam mežam ir augstākā šī brīža vērtība, mežam, kurā ir daudz jaunaudzes ir augsta nākotnes vērtība. Meža vērtību strauji samazina izcirtumi, tāpēc ir būtiski jau laikus profesionāli pieiet meža apsaimniekošanai.

Kādi faktori ietekmē meža vērtību?

Meža tirgus vērtību ietekmē dažādi faktori, kurus iespējams uzlabot veicot mērķtiecīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu:

1. Meža vecums - vecāka meža tirgus vērtība ir augstāka, jo tam ir liela vērtība šajā brīdī;

2. Īpašuma atrašanās vieta - tirgus vērtību ietekmē tas, cik vienkārši vai apgrūtinoši ir iespējams piekļūt pie meža;

3. Īpašuma lielums - protams, būtiska ir meža platība;

4. Koku sugas, kas atrodas mežā - skuju koki un cietie lapu koki sniedz augstāku meža vērtību, turpretī mīkstie lapu koki to samazina;

5. Sakoptība - neatjaunoti izcirtumi un nekoptas jaunaudzes var būtiski samazināt meža vērtību. Tāpēc klientiem iesakām labāko variantu atkarībā no meža pārdošanas steidzamības, ja pārdošana nav steidzama, piedāvājam sākotnēji mežu apsaimniekot, tādējādi mežu padarot par drošu ilgtermiņa ieguldījumu ar augstu nākotnes vērtību;

6. Citi faktori - tādi kā, piemēram, meža ekoloģiskā vērtība, meža augsne (sausa un auglīga vai slapji meža augšanas apstākļi), izcērtamā koksnes krāja (maza izcērtāmā koksnes krāja samazina meža vērtību).

Kā "Vidusdaugavas meži" Jums palīdzēs?

Meža novērtēšana ir viens no mūsu pamatpaklpojumiem. Mūsu mērķis ir palīdzēt Jums veikt visizdevīgāko iespējamo darījumu - pārdošanu, pirkšanu, apsaimniekošanu. Mēs novērtēsim Jūsu mežu un ieteksim veiksmīgāko risinājumu atkarībā no Jūsu vēlmēm un vajadzībām. 

bottom of page